Techem - Váš poskytovateľ energetických služieb

Techem ako popredný dodávateľ energetických služieb podporuje perspektívny cieľ - efektívne a tým úsporné zaobchádzanie s energiou a vodou. Naše poslanie: odbremeniť vlastníkov nehnuteľností, správcov a užívateľov bytov od vysokých nákladov za spotrebu tepla a vody. Tým sa šetrí energia a zachovávajú sa prírodné zdroje, čo je z dlhodobého hľadiska prínosom pre všetky zúčastnené strany a hlavne pre životné prostredie.

Hore