Aktuálne opatrenia
a dostupnosť pracovníkov

Milí priatelia,

v záujme ochrany vášho zdravia a zdravia vašich rodín a v súlade s uznesením vlády číslo 678 zo dňa 22. októbra 2020 pracujú naši pracovníci, ktorých povaha práce to povoľuje, v režime home office. Ďakujeme za pochopenie a želáme vám pevné zdravie.

V prípade ďalších otázok je vám k dispozícii náš odborný team:

Oddelenie/Meno Mobil
   
SERVISNÉ ZÁSAHY  
L. Mačanský, región BA 0907 281 782
R. Beňo, región BB 0907 540 587
D. Hegedűš, región NZ 0908 441 128
D. Cenker, región KE 0908 949 329
   
ODDELENIE ROZPOČÍTANIA  
I. Bebčáková 0908 255 314
S. Bubeníková 0908 254 968
M. Foltán 0908 254 619
Z. Kalivodová 0908 255 433
K. Kutáková 0908 254 713
L. Pomichal 0908 255 028
M. Vranková 0908 255 427
   
IT A VÝMENA DÁT  
S. Gombár 0918 975 801
Ľ. Macík 0907 540 298
   
EKONOMICKÉ ODDELENIE  
B. Košíková 0908 255 476
M. Takáčová 0908 273 869
   
ADMINISTRATÍVA  
I. Radlerová, región BB 0908 255 249
   
TECHNICKÁ PODPORA  
J. Hlucháň, región BA 0918 561 099
B. Šajban, región BB 0948 363 833
Hore