Meranie a rozpočítavanie s Techemom

Rýchla cesta k spravodlivému meraniu skutočnej spotreby a ku korektnému rozpočítaniu tepla, vody a chladu.

Hore