Odpočet rádiovou komunikáciou

Rádiové prístroje Techem šetria váš vzácny čas

S rádiovým systémom Techem sa vykonáva odpočet mimo bytov cez mobilnú zbernicu (PDA-prístrojom). Dojednávanie termínov s obyvateľmi a odhady spotrieb patria tak minulosti. Nezanedbateľná je aj úspora času a nákladov na spracovanie. Každý užívateľ bytu si môže svoju spotrebu jednoducho kontrolovať. Údaje zostávajú uložené v rádiových rozdeľovačoch a môžu byť kedykoľvek odčítané z displeja prístrojov.

Hore