Rozpočítavanie nákladov

S ponukou služieb najvyššej kvality a inovatívnou technológiou sleduje Techem jasný cieľ: redukovať pre vás náklady na správu. Tým ušetríte čas a peniaze.

K tomu patrí aj racionalizácia pracovných procesov týkajúcich sa merania a rozpočítavania. Dôležitým faktom je rozpočítavanie nákladov podľa skutočnej spotreby, a tým vytvorenie stimulov pre šetrenie energiou. Tým sa šetrí životné prostredie aj financie, keďže energia je stále drahšia.

Precízne meranie a spoľahlivé rozpočítanie sú zárukou spravodlivého rozdelenia nákladov podľa skutočnej spotreby.

Hore