Techem Smart Systém

Platforma pre inovatívne služby s pridanou hodnotou

Štyri silné dôvody: včasné rozpočítanie v najvyššej kvalite, systematický monitoring energie a vody, pravidelný monitoring prístrojov, úspora energie so systémom adapterm.

Hore