Techem Smart Systém: Techem Monitoring

S Techem Smart Systémom môžete využívať všetky možnosti Techem monitoringu. Tým sa sprehľadní spotreba energie, spotreba vody i náklady – a to všetko počas prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia.

Hore