Techem Smart Systém: včasné rozpočítanie

Včasné rozpočítanie v najvyššej kvalite

Prehľadné, jasné a spoľahlivé rozpočítanie – to sú garancie rozpočítania spoločnosti Techem.

S Techem Smart Systémom dostanete svoje rozpočítanie vždy včas. Odčítané hodnoty spotreby sú prenesené priamo po dni preklopenia do riadiaceho centra Techem. Akonáhle nám dodáte údaje o nákladoch a užívateľoch, okamžite vyhotovíme vaše rozpočítania, samozrejme 
v najvyššej kvalite. S Techem Smart Systémom dostanete rozpočítanie rýchlejšie.

Hore