Centrála Techem

Čísla a fakty

Spoločnosť Techem je vedúcim poskytovateľom vo svete v oblasti rozpočítavania a managementu energií v budovách. Staráme sa až v 21 krajinách o efektívne hospodárenie s energiami a vodou. 

Techem zamestnáva takmer 3.500 pracovníkov vo viac ako 130 regionálnych zastúpeniach. Iba v Nemecku má Techem pokrytie vo viac ako 60 mestách.

 

Ukazovatele

Hore