Centrála Techem

Čísla a fakty

Spoločnosť Techem je vedúcim poskytovateľom vo svete v oblasti rozpočítavania a managementu energií v budovách. Staráme sa vo viac ako 20 krajinách o efektívne hospodárenie s energiami a vodou. 

Techem zamestnáva takmer 3.640 pracovníkov vo viac ako 150 regionálnych zastúpeniach. Iba v Nemecku má Techem pokrytie vo viac ako 60 mestách.

Ukazovatele

Hore