Legislatíva

Právne základy

Základom flexibilných a modulárnych riešení spoločnosti Techem, vedúcich k úsporám, nie je iba používanie progresívnych technológii v spojení s kvalitnými službami, ale aj dodržiavanie platných právnych predpisov:

Hore