Techem v Slovenskej republike

Inovatívne technológie, kompetentný servis

S našimi energetickými službami celosvetovo zabezpečujeme efektívne zaobchádzanie s teplom, vodou, chladom a elektrinou. Preto poskytujeme jedinečnú ponuku služieb, ktorá výrazne presahuje rámec merania a rozpočítania tepla a vody podľa skutočnej spotreby.

Hore