Tomášikova 7-10, Martin - adapterm pre KOST

SVB Tomášikova 7-10, Martin, v správe Uni Realita Martin - 31 bytov, 164 vykurovacích telies

Umiestnenie snímača vonkajšej teploty.

Objekt má kompaktnú odovzdávaciu stanicu tepla.

Dodávka tepla a TÚV je regulovaná regulátorom Danfoss.

Pripojenie snímača vonkajšej teploty, meranie výstupnej teploty a simulácia teploty prívodu z KOST.

adapterm a meranie teploty – zóna1.

Spustenie adaptermu:Systém sleduje priebeh správania sa objektu, jeho návyky, výstupná teplota nie je znižovaná v období cca 1 týždeň (0,0K). Po uplynutí cca 1 týždňa adapterm znižuje výstupnú teplotu na základe aktuálnej potreby dodávky tepla do objektu.

Hore