Techem v Slovenskej republike

Na Slovensku sme už vyše ŠTVRŤSTOROČIE spoľahlivým partnerom pri meraní a rozpočítaní energií. Za toto obdobie sme získali najväčší podiel zákazníkov na trhu. Poskytujeme kvalitné služby v oblasti dodávky, montáže a servisu prístrojov na meranie spotreby tepla a vody, ako aj ich odpočet a rozpočítanie. 

Hore