Životné prostredie

Techem dbá o životné prostredie

Naša spoločnosť prispieva k ochrane životného prostredia. Je zapojená do systému zberu a zhodnocovania obalov a odpadov z obalov, elektrozariadení a prenosných batérií prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK a.s.

Bližšie informácie:

http://www.naturelektro.sk/faq/informovanie-spotrebitela/

http://www.naturelektro.sk/baterie-a-akumulatory/informovanie-spotrebitela-/

http://www.naturpack.sk/faq/informovanie-spotrebitela-podla-7-ods9-zakona-c1192010-zz-o-obaloch/

Hore