Techem – inteligentné využívanie energie!

Energetické služby zahŕňajú oveľa viac, než len meranie a rozpočítavanie spotreby. Techem ako poskytovateľ energetických služieb zabezpečuje inteligentné a úsporné zaobchádzanie s energiami a vodou.

Riadenie energie je naším poslaním

Voda znamená zodpovednosť

Životné prostredie

Hore